Η ποίηση είναι ζωή

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Η μετάφραση στα Ισπανικά έγινε από τον José Antonio Moreno Jurado

Al amor

Μετάφραση από ποίημα Η αγάπη

Siglos ha que la luna empezó
la canción en la cal del aprisco,
tu pecho torrea
piedra de sal andaluza
en toda alcoba en que la lavanda,
el tomillo, las salvajes flores de salvia
se secaban,
desde nuestras concéntricas
fulguraciones en la ínsula Symi[1].

Acordamos que la luz,
acordaron que la sal,
acordaron que la luna,
descendiera a los manzanos,
se ocultara en la fronda
deviniera fruta madura.

Acordamos que ordenasen a los carpinteros de ribera
que forrasen el armazón del arca.
Acordaron coronar
al capitán, a los marineros y a la tripulación
del nuevo cataclismo.
Muchas cosas acordaron
nuestros hados, ay de nosotros.
Nosotros empero
sin firmas
sin contratos ni notarios
está escrito que nos amemos.

Diario monosílabo

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

me levanté esta vez
sin la soga al cuello.
Al amanecer en la pérgola de agosto
la llegada de la suprema pérdida.
En este estío brotaron desde temprano
las flores del dondiego para engastarse
en gritos de dioses.
Con despedidas insolentes
pasiones ocultas,
me hallaste, reconciliación, en las cimas de la memoria
mujer anhelada mira
el nuevo plan del testamento
inscribo en la mazmorra de mi matriz.
Con el tiempo en la humildad monosilábica
los documentos de los diarios,
sobre la longitud de la cuerda
el coste y sus resistencias,
de esa manera se declararán
irreales los trenos de los dioses.
Empero las almillas del sol
quizá den soluciones
con una grandeza regia
al caos decapitado
que se arrastra por mis sueños
el estío ambulante de los potros a crédito

La higuera fiel

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑ Η έμπιστος συκιά

Y así concluyó este verano

con bordadas rudas

una tarde dominical

en Astipalea,

en todo lo blanco

que había en la chapa del sol.

Incautos nos fuimos

dejamos empero una higuera

que palpa los portales

o que se inventa el estío marchitado

que busca el cerrojo de hibernación.

De inmediato confiamos en que ella

no desarraigaría la casa.

Así la higuera durante inviernos veranos

para escuchar autillos y llantos ahogados

se quedó unas noches

en la sala al lado de la cisterna

el único inquilino fiel.

Músico ambulante

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

En mis desiertos de amor

narro

unas veces

las vidas precoces de los argonautas

y otras las épocas

de la rapiña, de los dondiegos

de la Cólquide.

En mis desiertos de amor

se perfumaban de menta sus ropajes

de lino

se enardecían como lunas llenas de agosto

sus pezones.

En las cumbres de su pecho

músico ambulante

Eros llora

durante el octavo día de la creación

llora

mientras vibrátil afina la ausencia

¿Qué noche es esta?

Qué cobarde, querer

escuchar canciones

de troyanos exiliados.

Cantos de qué tañedor de lira

sobre los fraudes de las aguas

en los trayectos de luz estelar.

allí, en el omóplato de Egeo.

Demonios Ancianos

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑ ΥΠΕΡΓΗΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ

En alta mar qué

incestuoso que es Dios,

cercena

las horas, los minutos, los segundos

puede que el último siglo

en el averno de la pobreza.

El alba se ocultó anciana

en las venas del cielo,

víspera de la muerte apóstata,

donde el sonido navegante, demonio candente,

siempre ladra

a todos los lirios del patio

al desastre

para la huida

de una madre del Peloponeso.

Negra permaneció la lágrima

en una proa diríase blanca,

un escollo silba exquisito

a los fragmentos de poesía,

de dos palabras

préstamo de memoria

Ah, Madre

El treno de Safo

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ

Reptando

en las Azores de mi tristeza,

el mar

se restaura en los meses

del efímero otoño,

carne rapiñada

de la anciana Safo

omnipotente mientras

duerme estrellas en las aguas

y arrulla nubes

cual muerte eupátrida,

poco antes del guijarro

deviene cordillera en Athos

pero también su treno

escoge la erótica épica.

Y los sucios sonidos

del deseo entonces

en el desvencijado piano

de Aivalí

hasta el adiós que adoré

esta noche que fijó

la postrera consonante

entre tus patas..

Ars Poetica 1

2018

Greek WRITERS Today

Ποιητές της Πάτρας στις Γλώσσες της Ευρώπης

3o Διεθνές φεστιβάλ ποίησης Αθηνών

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΡΑΤΩ 4

2018

ΕΡΑΤΩ 5

2018

Testament

Μετάφραση από ποιήμα η Διαθήκη

We are left with nothing? We have sold even the water-wanderers in the morass of Milos’s isle.

And the young people have deserted us.

We have been pierced by fire and anguish for the smashed rocks of Evxeinos.

The sights of the sea are heard only by the one on the cross.

The wind scatters on the shores the treasures of our ancestors.

Papers seared by the sun root up the entrails of the universe.

The city is under threat? light is disintegrating in the tunnels of brush warriors.

The city is under threat? the proscriptions are endorsed by the relatives of certified bards.

The city is under threat? the cavities in the earth evoke our might.

 

 

Η Διαθήκη

Δεν έχουμε τίποτα πουλήσαμε και το νερό,

νομάδες στην  ιλύ της νήσου Μήλος.

Μας εγκατέλειψαν και τα παιδιά.

Μας περονιάζει η φωτιά και ο καημός για τα σπασμένα βράχια του Ευξείνου.

Τους αναστεναγμούς της θάλασσας ακούει μόνο ο εσταυρωμένος.

Ο άνεμος σκορπίζει στις ακτές προγόνων τα κειμήλια.

Χαρτιά που ο ήλιος εφρυγάνισε ξεκόλλησαν τα σωθικά του σύμπαντος.

Η πόλις αποτελείται το φως κρημνίζεται σε σήραγγες ανδρειωμένων οπλιτών.

Η πόλις απειλείται, τις προγραφές εμπέδωσαν οι συγγενείς ευνοούμενων ποιητών.

Η πόλις απειλείται, τα ανοίγματα στο έδαφος θυμίζουν την ισχύ μας.